Chalcedony

Chalcedony smykkesten

Chalcedony smykkesten har en hårdhed på 6½-7 på Mohs Skala

Vis Charlcedony smykker

Chalcedony smykkesten

Chalcedon smykkesten er en af de sten, som fjerner rædsel, sorg, depresive følelser, og den giver ro og fred. Den fordriver mareridt og angstfyldte syner, hvis delægges under puden. Det er også en beskyttelses‑, lykke‑ og rejsesten, og den siges at forhindre ulykker, hvis man bærer den på sig. Den anvendes for skønhed, styrke og energi samt stimulerer til åndelighed og kreativitet.
Bryder vaner. Lethed og åbenhed. Giver venlighed og forståelse. Sætter grænser. Nedbryder fjendskab, irritabilitet og melankoli. Står for fællesskab, lethed og kontakt. Kaldes også ”tale” sten idet den forbedre ens talegaver og evne til formulering. Fysisk: Bruges den mod lungesygdomme der skyldes rygning.

Chalcedony smykkesten

Chalcedon smykkesten:

Øger nysgerrigheden og spørgelysten, og giver mulighed for senere at kunne bruge denne viden. Bruges til at skabe kontakt med den anden verden og modtage informationer gennem tanke overførsel. Giver balance i krop, sind, følelser og sjæl.

Chakra:          Hals (5th), Tredige øje (6th)

Egenskab:      Amning, balance i kroppen, beslutsomhed, bihulebetændelse, blodtryk (forhøjet), blære problemer, hedeture, mavesår, modvirker forkalkning af blodårerne, nervøs tyktarm, sukkersyge.

Mineral:  En kvarts i lighed med agat og karneol.

Psykisk:  Skaber balance i kroppen, sindet, følelserne og åndens energier. Bruges ved tankeoverføring.

Fleksibilitet: Beskytter mod misundelse, frygt og raserianfald. Hjælper mod sorg og bekymring. Skaber som ved visse andre chalcedoner balance og ro i ceremonier og seancer.

chalcedony smykkesten

Vis Charlcedony smykker

Chalcedon smykkesten Folklore, Legend, and Healing Properties:

Native American Indians believed chalcedony was a sacred stone and used in the spiritual ceremonies of the tribe.

It is thought to increase vitality, stamina, and endurance and to promote emotional balance and charity while relieving melancholy, fever, gallstones, and eye problems.